Tisdag 7 maj 09.00-17.00
Onsdag 8 maj 09.00-16.00

Stockholm
Arne Beurlings Torg 5, 164 40 Kista

Anna Waernborg gästar Light & Design

Anna Waernborg har lång erfarenhet i branschen och vi är glada över att hon kommer till mässan i maj!

Anna Waernborg är Senior Lighting Designer och kommer att hålla sitt föredrag “Stadsljuset – därför behövs en strategi”. 

Beskrivning av seminariet:

Stadens ljus är en blandning av bland annat gatubelysning, kommersiellt ljus och upplevelseljus. Vi kan i viss mån styra hur vi känner oss och hur vi använder en plats genom utformningen av belysningen. Belysningen berättar också något om platsen. Eftersom ljuset påverkas av många aktörer och har flera olika syften behöver man samordna och planera för att ljusmiljöerna i städerna ska fungera väl. Rätt ljus på rätt plats och vid rätt tid är ett bra måtto, men som måste konkretiseras för varje typ av miljö. Projektexempel.

Light & Design arrangeras den 7-8 maj 2024 på Kistamässan i Stockholm.

Läs mer här!